HSP (=Highly Sensitive Person)

  

Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is een onderwerp dat mij raakt. Daarom heb ik  mijn scriptie voor de opleiding Spiritueeltherapeut gewijd aan de betekenis, de uitingsvormen en positieve mogelijkheden ervan. Als ervaringsdeskundige kan ik je nu nog beter begeleiden.

Het is belangrijk voor jezelf om te begrijpen wat HSP inhoudt (bewustwording ervan) om te opmerken hoe je hiermee positief kunt omgaan en juist ook ermee in je kracht gaat staan. Zo kan je er je voordeel mee doen, ervan genieten en anderen inspireren. 
In een aantal (meestal 3) sessies kun je bijvoorbeeld leren je grenzen af te bakenen, in je centrum te blijven en toch open te blijven voor alle indrukken en energie die er bij je binnenkomt. Je krijgt eenvoudige oefeningen mee, die je je thuis kan doen. Als je de kracht van je hoogsensitiviteit daadwerkelijk gaat voelen, kun je van daaruit goed functioneren en heel prettig, waarachtig in het leven staan.
Bovendien kun je leren, als je dat wil, juist door je sensitieve intelligentie, contact leggen met je spirituele potentie en je hoger bewustzijn. Daarin kan ik desgewenst een veilige brugfunctie vervullen.

Onderaan deze bladzijde vind je een vragenlijst, die je kunt invullen. Zo kun je zelf bekijken of  je hoogsensitief bent. 

Interessante literatuur over dit onderwerp is:

•  Aron, Eliane N. Het hoogsensitieve kind. Help je kinderen op te groeien in een wereld die hem overweldigt. Uitgeverij Archipel, Amsterdam 2002.

•  Aron, Eliane N. Hoogsensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt. Uitgeverij Archipel, Amsterdam 22e druk 2010.

•  Aron, Eliane N. Hoogsensitieve personen & psychotherapie. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam- Antwerpen 2010.

•  Beuken, Marian van den, Hooggevoeligheid als levenskunst. Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, 2e druk 2004.

•  Driessen, Barbara. Sensitieve intelligentie. Een praktisch handboek dat je meeneemt op weg naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel. Uitgeverij Akasha. Tweede druk, maart 2009.

  • Marletta-Hart, Susan. Leven met hooggevoeligheid. Van Opgave naar gave. Uitgeverij ten Have, Baarn 9e druk 2004

  • Tol, Anneke. Hoogsensitiviteit professioneel gezien. Sensitiviteit als verklaring onder psych(osomat)ische klachten. Uitgeverij boom/nelissen, Amsterdam 2014.

Hoogsensitiviteit als krachtHoog sensitieve personen

 

TEST voor Highly Sensitive Person (HSP)*

Beantwoord alle vragen van deze test. Bepaal daarbij of iets op jou van toepassing is of niet ( ja of nee?). 

 Vragen                                                                                 

1.   Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2.   Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
3.   Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
4.   Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken
      op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
5.   Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
6.   Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
7.   Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
8.   Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
9.   Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
10. Ik ben consciëntieus (d.w.z. ik wil dingen volgens mijn geweten doen).
11. Ik schrik gemakkelijk.
12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
15. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv.
16. Ik voel me ongemakkelijk als er veel om mij heen gebeurt.
17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
19. Het vermijden van situaties die me van streek maken, heeft bij mij een hoge prioriteit.
20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal
      wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
22. Als ik erge honger heb, heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn  humeur.
23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken,word ik zo nerveus
      dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk

Heb je 12 of meer vragen met ja beantwoord? Dan ben je vermoedelijk een hooggevoelig persoon.

 

*Bron: The highly Sensitive Person, How to thrive when the world overwhelmes you, door Elaine N. Aron 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla